Vagusnerven minska stress

Vagusnerven Vagusnerven är kroppens längsta nerv som påverkar hjärta, lungor, mage, bröst, diafragma och nacken genom att skicka signaler från och till hjärnan. Den kan tränas och bli starkare! En hög vagustonus = vältränad nerv leder till ett ökat välbefinnande. Autonoma nervsystemet Det autonoma nervsystemet består av det parasympatiska och sympatiska systemet. Båda systemen är […]