Svensk klassisk massage är känd runt om i världen och består av följande fyra moment: strykningar (effleurage), knådning (petrissage), gnidning (friktion) och vibration (tapotement).

Massagen inleds med strykningar (effleurage) för att förbereda kroppen inför kommande behandling. Syftet är att få igång blodcirkulationen och möjliggöra mera djupgående tryck mot huden.

När blodcirkulationen har kommit igång och musklerna är uppvärmda så kan massageterapeuten eller massören genom olika grepp komma åt spänningar och stelhet. De varierade greppen kan bestå av cirkulära rörelser/tryck, knådning (petrissage), gnidning (friktion) och vibrationer (tapotement) med syfte att nå musklerna på en djupare nivå.

Målet med massagen är att få kroppen att slappna av genom att stimulera huden och musklerna i samband med beröringen och lämna dig med en känsla av välbehag.